Mer om mig

Jockes Räddaliv Utbildningar

Mer om mig

Jag erbjuder som sagt livräddningskurser för alla som lära sig att rädda liv. Med hjälp av kunskap, erfarenhet och pedagogisk skicklighet ger jag dig en chans att lära dig att behärska konsten att rädda liv. Jag har kurser inom vanlig hjärt-lungräddning, samt inom andra viktiga moment. Om du har tränat på att rädda liv innan en nödsituation uppstår, så har du en god möjlighet att rädda livet på den drabbade.